Stillingstittel Søknadsfrist
Stipendiatstilling i helse og sosialfag ved Senter for kunnskapsbasert praksis 01.09.14
Førsteamanuensis - omsorgsforskning 15.08.14
Professor in Power Systems 15.08.2014
Professor i elkraftteknikk 15.08.2014