Stillingstittel Søknadsfrist
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen Hydraulikk og hydrauliske systemer 28.10.2014
Professor i engelsk som andrespråk/fremmedspråk 30.11.2014
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk. Vikariat 09.11.2014
Avdelingsingeniør, IT 28.10.2014
Professor i sykepleiefag 26.10.2014
Postdoktorstilling knyttet mot forskningsprosjekt om prioriteringer og fordelinger av helsetjenester 26.10.2014
Høgskolelektor i sosialt arbeid - 50 % vikariat 26.10.2014