Stillingstittel Søknadsfrist
PhD research fellow position in computer science/ informatics 02.10.2014
Stipendiatstilling i innovasjon 02.10.2014
Rådgiver - Senter for nye medier 14.09.14
Konsulent – Servicesenteret 14.09.2014
Rådgjevar, Sentraladministrasjonen (Utdanningsseksjonen) 12.09.2014
Rådgjevar, Sentraladministrasjonen (Utdanningsseksjonen) 12.09.2014
Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor - Senter for nyskaping 12.09.2014
Høgskolelektor - Senter for nyskaping 12.09.2014
Seniorkonsulent 17.08.2014