Stillingstittel Søknadsfrist
Bibliotekdirektør ved Høgskolen i Bergen 15.02.2015
Kommunikasjonsmedarbeider 08.02.2015
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag 08.02.2015
Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i engelsk (litteratur/kultur) 08.02.2015
Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i engelsk (språkemner) 08.02.2015
Høgskoledirektør 12.02.2015
Senterleder ved Senter for nyskaping 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for økonomisk- administrative fag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for maskin- og marinfag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for elektrofag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for data- og realfag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for byggfag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag 08.02.2015
Senterleiar for Senter for utdanningsforsking 08.02.2015
Senterleiar for Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon 08.02.2015
Programansvarleg for Program for bachelor-, master- og praktisk-pedagogisk utdanning 08.02.2015
Programansvarleg for barnehagelærarutdanning 08.02.2015
Programansvarleg for Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn 08.02.2015
Senterleder ved Senter for kunnskapsbasert praksis 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for sykepleiefag 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for sosialfag og vernepleie 08.02.2015
Instituttleder ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi 08.02.2015
Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk. Inntil to stillinger 01.02.2015
Høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis i matematikk fagdidaktikk - inntil 2 stillinger 01.02.2015