Stillingstittel Søknadsfrist
Stipendiatstilling i norsk språkvitenskap med vekt på flerspråklighet 11.01.2015
Stipendiatstilling i matematikkdidaktikk 11.01.2015
Stipendiatstilling i samfunnsfagdidaktikk 11.01.2015
Stipendiatstilling i flerkulturell pedagogikk 11.01.2015
Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater 11.01.2015
Dykkerinstruktør 04.01.2015
Dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag 10.01.2015
Dekan ved Avdeling for lærerutdanning 10.01.2015
Stipendiatstilling innen fysioterapi ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi 05.01.2015
Stipendiatstilling innen helsefremmende forebyggende arbeid med ungdom 05.01.2015
Stipendiatstilling innen psykisk helsearbeid ved Institutt for sosialfag og vernepleie 05.01.2015
Stipendiatstilling innen omsorgsforskning ved Senter for omsorgsforskning Vest 05.01.2015